Roadmap lộ trình học Front-end

by Lê Thạch

Xin chào mọi người, hôm nay Blog Lê Thạch sẽ chia sẻ đến các bạn một Roadmap lộ trình để trờ thành một nhà phát triển Front-end chuyên về Web. Bạn có thể bắt đầu với những ô màu vàng cùng với các công nghệ chính cần thiết để học và phát triển.

Frontend Roadmap cho Dev 2019
Đó là tổng quan chung về con đường để trở thành một Front-end Development thật sự. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết

Bài viết liên quan

Thêm bình luận